Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on TJP Garagen henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


1. Rekisterinpitäjä

FlexFlush Oy

Miska Selin

Vuohenojankatu 38, 33700 Tampere

info@tjpgarage.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Miska Selin / info@tjpgarage.fi


2. Rekisteröidyt

Rekisteriin kuuluvat asiakkaat, jotka ovat tehneet tilauksen verkkokaupasta tai ottaneet yhteyttä yrityksen asiakaspalveluun.


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräys ja käsittely perustuu:
– Asiakkaan suostumukseen
– Yrityksen ja asiakkaan väliseen rekisteröityyn asiakassuhteeseen
– Tilauksiin liittyvien velvoitteiden hoitamiseen

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään alla lueteltaviin tarkoituksiin. 
– Asiakkuuden ja yhteydenpidon hoitamiseen
– Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen, sekä arkistointiin
– Ostohistorian säilyttämiseen, tuotepalautuksia ja takuukäsittelyjä varten
– Väärinkäytösten estämiseen
– Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun laadun parantamiseen
– Yrityksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– Tilaushistoria: tilatut tuotteet ja hintatiedot, toimitusosoite, valittu maksutapa ja toimitusehto
– Keskusteluhistoria puhelimen, sähköpostin tai internetin välityksellä käydyistä keskusteluista


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@tjpgarage.fi.
Tarkastusoikeus:
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 
Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus:
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
Suoramarkkinointikielto:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen:
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella tilausta tehdessään.
– Asiakkaan itse tekemän yhteydenoton perusteella. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimen tai sähköpostin välityksellä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, näitä ovat:
– Logistiikkakumppanit, jotka toimittavat tilaukset (Posti/Matkahuolto)
– Maksunvälittäjäkumppanit
– Laskuoperaattorit
– Tuotteen toimittajat, jos kyseessä suoratoimitus tilaus
– Perintäyhtiö, jos lasku erääntyy ja siirtyy perintään
– Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.


8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Asiakas voi pyytää häntä koskevan henkilötiedon anonymisoimista tai poistamista rekistereistämme. Osalle tiedosta lainsäädäntö voi asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).


9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä (pois lukien säännönmukaiset tietojen luovutukset).
Rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tulosteet ja arkistot säilytetään lukitussa tilassa.


10. Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (pieniä laitteeseen sijoitettuja tekstitiedostoja) tietojen keräämiseen. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt osoitteeseen, mitä internetsivuja hän on selannut, mitä selainta käyttää sekä mikä hänen tietokoneensa IP-osoite on. Evästeiden kautta kerättyä tietoa voidaan tarvittaessa käyttää tilastointitarkoituksiin.
Verkkokaupan asiakkailla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden käytön kieltäminen saattaa kuitenkin heikentää verkkokaupan toimintaa ja poistaa joitakin ominaisuuksia, kuten esim. Youtube-videot.

Käytämme Googlen Analytics palvelua sivuston seurantaan. Palvelulla kerätään tilastotietoa esimerkiksi verkkosivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.
Googlen evästeistä voit lukea lisätietoa täältä: Googlen evästekäytäntö.


11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Jos lainsäädäntö tai palvelumme muuttuvat pidätämme oikeiden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.


Viimeisin muutos 12.08.2020.